top of page

Android One

Creative Solution

2019

VNExpress

Video giải thích thế mạnh và lợi ích của Android One - một sáng kiến của Google nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) tung ra những sản phẩm giá rẻ tại các thị trường đang phát triển

bottom of page