top of page

ChadEdu

Educational Content

2023

ChadDoge

Thời đại tài chính phi tập trung đang phát triển ngày càng mạnh, việc giáo dục công chúng rộng rãi hơn về blockchain và tiền điện tử đã trở nên cấp thiết. Hầu hết mọi người vẫn chưa quen với các khái niệm cơ bản như ví kỹ thuật số, NFT hoặc tài chính phi tập trung. ChadEdu giúp người xem có những kiến thức căn bản về blockchain và crypto.

bottom of page