top of page

Finhay - Sản phẩm tích luỹ

Creative Solution

2021

Finhay

Video clip giới thiệu đến người dùng ứng dụng Finhay - ứng dụng thông minh hàng đầu hiện nay dành cho người muốn tích lũy và đầu tư tiền với quy mô vừa và nhỏ. Đây là một sân chơi phù hợp với người mới tìm hiểu về tài chính hoặc người có năng lực tài chính chưa cao. Finhay sẽ cung cấp cho người dùng những lựa chọn đầu tư và tích lũy phù hợp với khoản tài chính đang có. Thông qua các gói dịch vụ, người dùng sẽ dần tạo dựng tài sản cá nhân, phát triển mục tiêu tài chính thuận lợi.

bottom of page