top of page

Golden SpoonS

Creative Solution

2023

Golden Spoon

Video clip giới thiệu ứng dụng GoldenSpoonS - Ứng dụng thông minh đồng hành cùng hàng triệu khách hàng thân thiết của hơn 25 thương hiệu nhà hàng thuộc Golden Gate

bottom of page