top of page

How to order in Toss?

Creative Solution

2017

Toss

Video giải thích hướng dẫn mọi người gọi món tại nhà hàng Toss - Thế giới đồ xào tự mix, nhà hàng ở Việt Nam của Đầu bếp Minh Nhật - quán quân MasterChef Việt Nam 2015.

bottom of page