top of page

Litextension

Creative Solution

2021

Litextension

LitExtension hoạt động trong lĩnh vực cung cấp công nghệ và dịch vụ để các doanh nghiệp, cửa hàng có thể tự động chuyển đổi dữ liệu (về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng...) giữa các nền tảng thương mại điện tử. Video clip quảng bá những giá trị, lợi ích khi các khách hàng sử dụng dịch vụ của LitExtension.

bottom of page