top of page

MV Lấm lem diệu kỳ

Creative Solution

2021

Unilever

MV Lấm lem diệu kỳ truyền tải một câu chuyện vô cùng nhân văn, ý nghĩa tới khán giả. Đó là: Khi môi trường ô nhiễm ngày càng nặng thì ý thức cần được gia tăng. Bảo vệ quả đất xanh không chỉ là là ước mơ của riêng hai anh em Đức Phúc và Hà Anh, đó còn là ước mơ của tất cả mọi người cùng chung sống trên hành tinh này. Một mầm cây nhỏ có thể chẳng thể làm nên rừng cây, nhưng nhiều mầm cây nhỏ chụm lại chắc chắn sẽ tạo nên một lớp chắn xanh bao phủ và chở che cho quả đất này!

bottom of page