top of page

NinjaVan

Creative Solution

2022

NinjaVan

"Video clip với thông điệp: NinjaVan - Giao thông suốt, nhận vẹn nguyên
- Như một người bạn giúp Chủ Shop bớt đi nỗi lo thất lạc hàng hoá, gỡ rối mọi đơn hàng khi giao hàng cùng Ninja Van
- Xe lăn bánh giao hàng, qua các trạm kiểm an toàn
- Hàng thông suốt từ Shop đến Khách, nhận vẹn nguyên có thật, không còn thử thách"

bottom of page