top of page

Series BIDV Online

Educational Content

2018

BIDV

Series video clip hướng dẫn các khách hàng sử dụng ứng dụng Internet Banking BIDV online -dịch vụ ngân hàng trực tuyến, có thể sử dụng ngay trên điện thoại, hoặc máy tính có kết nối mạng. Bạn có thể thực hiện giao dịch, thanh toán hoặc kiểm tra tài khoản ở bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối mạng.

bottom of page