top of page

Series Trừng phạt thế chất

Educational Content

2021

Save The Children

- Liệu trừng phạt thân thể có thực sự gây tổn thương?
- Nếu một số người trưởng thành nói việc bị trừng phạt thân thể khi còn nhỏ không gây tổn hại gì cho họ, liệu họ có trở nên thành công như hiện tại nếu cha mẹ họ không dùng những hình phạt thân thể?
- Nếu bạn muốn dạy trẻ em về sự tôn trọng và kỉ luật, thì buộc phải trừng phạt thân thể?
Series "Trừng phạt thể chất" của Save The Children hướng tới mục tiêu tuyên truyền: Trẻ em cần được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực, kể cả trừng phạt về thể chất và tinh thần. Cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con cái, đảm bảo vì lợi ích tốt nhất của trẻ

bottom of page