top of page

Series Video Weave

Educational Content

2022

Oxfam Việt Nam

Weave là dự án "Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông quá thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp". Chuỗi video clip trang bị cho những người nông dân các kĩ năng cần thiết trong việc chăn nuôi lợn, trồng quế, chuối an toàn sinh học và kỹ năng marketing quảng bá sản phẩm nông nghiệp của mình.

bottom of page