top of page

Series VTV Bumper

Creative Solution

2018

VTV

Series video clip đệm kênh của VTV đa dạng hình thức thể hiện với chủ đề khác nhau: Tết, Giáng sinh, Ngày 8/3,..

bottom of page