top of page

Spread Out Happiness

Creative Solution

2021

Vietnam Airlines

Một video clip quảng cáo chúc mừng năm mới của Vietnam Airlines. Square Media đã có cơ hội thực hiện phần đồ hoạ của dự án này.

bottom of page