top of page

The Cost of Not Breastfeeding

Educational Content

2020

Alive & Thrive

Trên toàn cầu, gần 600.000 trẻ em và gần 100.000 phụ nữ tử vong mỗi năm do không được nuôi con bằng sữa mẹ đầy đủ. Chính vì vậy, Alive&Thrive đã ra mắt công cụ tính toán "Chi phí khi không cho con bú sữa mẹ" nhằm kêu gọi xã hội thực hiện các chính sách, chương trình và biện pháp can thiệp để đáp ứng mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ của Hội đồng Y tế Thế giới.

bottom of page